Element ochronny zabezpieczający wysiadającego z samochodu kierowcę, pasażera przed porażeniami ładunkamielektrostatycznymi z naelektyzowanych karoserii samochodowych.