Przewody akumulatorów (minus)
wg BN-82/3687-29

 

.